Från nationell strategi till undervisningspraktik i Sollentuna kommun

Hur går man från nationell målsättning till förändrad undervisningspraktik? Lyssna på hur Sollentuna kommun arbetade med den nationella digitaliseringsstrategin, genom att bl.a. noggrant kartlägga nuläge, utforma planer för barnens digitala kompetens, samt rigga en pedagogisk supportorganisation.

Spår: Fördjupningspass

Kaisa Humlebo

Kaisa Humlebo

Kaisa Humlebo har en lång bakgrund som lärare, förstelärare, IT-pedagog, IT-tekniker, biträdande rektor och utvecklingsledare och arbetar nu som IKT-utvecklingsstrateg

Läs mer »
Scroll to Top