Finns det plats för den tryckta boken i en digital skolmiljö?

Läromedelsutredningen föreslår att rätten till läromedel ska regleras i lag. Som del i detta framhålls lärobokens särskilda värde; att den tryckta boken fyller en särskild funktion. Detta väckte diskussion. Behövs verkligen en sådan reglering? Står digitala läromedel och läroböcker mot varandra? Vad efterfrågar lärare och elever? Och riskerar vi missa diskussionen om hur läromedel faktiskt används? Ett samtal om samspelet mellan digitala läromedel och analoga böcker i skolans miljö och betydelsen av forskning för att undvika förenklade och ofta polariserade debatter.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top