Finns det ett ”rätt” sätt att arbeta med elevers inflytande?

Är du en rektor som slår knut på dig själv för att få till elevers inflytande? Eller demokratiambassadör som tröttnat på att dina elever inte bryr sig? Elevers rätt till inflytande och skolans demokratiuppdrag är något som väcker känslor i debatten om svensk skola. Samtidigt som elevers inflytande debatterats har också elevrörelsen vuxit sig till den största samlingen av unga i hela Sverige på knappt tio år. Hur kommer det sig? Finns det en nyckel, ett rätt sätt att arbeta med elevers inflytande?

Scroll to Top