Fem sätt att stärka dina elevers digitala kompetens

Ställer barnens digitala liv nya krav på undervisningen? Hur kan skolan och lärare hjälpa elever att se digitaliseringen utifrån och bli smartare internetanvändare? Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och har bland annat varit med och tagit fram den populära tjänsten Digitala Lektioner. I den här föreläsningen kommer hon att lyfta fem olika aspekter av digital kompetens och hur du kan använda det för att stärka dina elever.

Scroll to Top