Extra anpassningar eller god undervisning?

Hur gör vi för att möta alla våra elevers olika behov? I dag pratar vi mycket om anpassningar i svensk skola, är det så att vi rent av pratar för mycket om anpassningar och för lite om hur vi kan utveckla vår undervisningspraktik? I Joanna Lundins föreläsning tar hon upp vad som kännetecknar god undervisning och hur man kan göra för att förfina och utveckla undervisningen. Ett förändringsarbete som görs tillsammans ochsom också kan leda till att vår arbetsbörda minskar.

Scroll to Top