Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande

Ta del av de första insikterna och samskapa metodlådan i ett nytt forskningsprojekt kring livslångt lärande. Luleå Tekniska Universitet, RISE, Nox Consulting, Omställningsfonden och ABB har i ett gemensamt Vinnova-finansierat projekt utifrån regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensutveckling, tagit sig an att utforska drivkrafter bakom det livslånga lärandet och hur dessa kan påverka design för ökad lust till att lära.

LTU leder och bedriver inom ramen för detta forskning tillsammans med Sprout Park i projektet Learnable, i syfte att utveckla metoder och verktyg utifrån evidensbaserade insikter om vad som skapar motivation för det livslånga lärande.

Nu har projektet gjort en första forskningsöversikt om vad som faktiskt skapar motivation och engagemang för det livslånga lärandet. Denna ska testas på studenter och resultera i en fritt tillgänglig verktygslåda, drivkrafterna ska också sammanställas och kunna stödja designers och utvecklare av lärinsatser i arbetslivet .

Vi hoppas att du som deltagare ska få med dig värdefulla insikter kring hur man designar värdeskapande lärinsatser och utbildningar och samtidigt bidra till en verktygslåda som kan lyfta designen av framtidens utbildningar mot mer engagerande lärandeupplevelser.

Spår: Fördjupningspass

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare på enheten Livslångt lärande RISE. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder,

Läs mer »
Micke Kring

Micke Kring

Micke Kring arbetar med livslångt lärande på RISE. Han står bakom flera uppmärksammade webbprojekt som Bibblis, Kunskapshubben och han har

Läs mer »
Scroll to Top