Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande

Ta del av de första insikterna och samskapa metodlådan för ett nytt forksningsprojekt kring livslångt lärande. Luleå Tekniska Universitet driver tillsammans med Sprout Park ett forskningsprojekt, Learnable, kring livslångt lärande på uppdrag av Vinnova. Syftet är att utveckla metoder och verktyg utifrån evidensbaserade insikter om vad som skapar motivation för det livslånga lärande. Nu har projektet gjort en första forskningsöversikt om vad som faktiskt skapar motivation och engagemang för det livslånga lärande. Den skall resultera i en fritt tillgänglig verktygslåda, en tool box, med metoder att använda direkt i planeringen av undervisning. Nu är en prototyp klar.

Vi hoppas att ni som deltagare ska få med er värdefulla insikter kring hur man designar värdeskapande utbildningar och samtidigt bidra till en verktygslåda som kan lyfta designen av framtidens utbildningar mot mer engagerande lärande upplevelser. 

Spår: Fördjupningspass

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är strateg för Livslångt lärande RISE. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset

Läs mer »
Scroll to Top