Ett nytt lärandelandskap. Hur får vi till det intellektuella klipulvret där eleverna vill veta mer?

Hur kan digitala verktyg förstärka elevernas kreativitet och motivation? Stämmer Sir Ken Robinsons ord om att skolan tar bort elevernas kreativa förmåga och lust att lära? Hur kan vi skapa en undervisning som lutar sig mot de framtidsförmågor som våra elever kommer att behöva när de lämnar skolan? På den här föreläsningen får du handfasta tips, en och annan tankeställare och svaren på frågorna här ovan. Varmt välkomna!

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top