Ett hållbart samhälle för barn – vad krävs?

Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i. Men inte för alla och inte alltid. Baserat på mer än 100 000 kurativa kontakter, forskning och beprövad erfarenhet tar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog med dig på en resa in i barn och ungas livssituation, om deras psykiska hälsa, om skolan, familjen och den globala byn. Han utmanar och ger verktyg för vad du som ledare men också samhället i stort kan göra för ett mer hållbart samhälle för barn.

Scroll to Top