Ett digitalt arbetssätt – Organisationens väg till det livslånga lärandet

Livslångt lärande är en nödvändig nyckel till framgång i nutidens och framtidens arbetsliv. För att individer ska behålla sin relevans på arbetsmarknaden behöver de ständigt förnya sina kunskaper och färdigheter. De som inte är engagerad i livslångt lärande riskerar att bli utkonkurrerad på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Samtidigt behöver organisationer och skolor skapa stöd för individer i deras livslånga lärande genom att möjliggöra rätt förutsättningar för både formellt och informellt lärande.. 

I den här föreläsningen ges en expose över tillvägagångssätt för att främja livslångt lärande i en digital kontext samt möjligheter och utmaningar i integrationen av digital lärande. I föreläsningen ges ett praktiskt angreppssätt för att arbeta med lärande inom organisationer. Olika typer av lärande inom organisationer presenteras och en överblick ges av olika digitala teknologier samt processer för att integrera teknologierna för att stödja det livslånga lärandet. 

Föreläsningen riktar sig främst till beslutsfattare inom utbildning och kompetensutveckling men är likväl relevant för yrkesverksamma som är intresserade av att ha bättre kontroll över sin personliga utveckling och framtida yrkesliv. 

Adam Palmquist

Adam Palmquist är en doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och en legitimerad gymnasielärare med omfattande erfarenhet inom

Läs mer »
Scroll to Top