En ”lurad” generation – om mobiler, meningsfullhet och skola

Vi lever alla i en tid där tekniken blir allt mer förfinad i att fånga vårt intresse och vår tid. Hur ska vi i skolan möta barn och ungdomar för att skapa meningsfullhet och lärande i vardagen? Jesper tror lösningen ligger i att designa en undervisning som präglas av delaktighet och ömsesidigt förtroende. I sin föreläsning berättar Jesper varför han anser det samt ger dig sina bästa tips på hur du gör kloka val kring form, innehåll och relation. Välkommen!

Scroll to Top