En hållbar läs- och skrivundervisning

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att klara sig i samhället och en god läsförmåga är förutsättningen för att lyckas i skolans flesta ämnen. Dessvärre vet vi att en oroväckande andel elever lämnar skolan med bristande läs- och skrivförmåga. Att ge eleverna en stabil grund är därför en nödvändig förutsättning. I föreläsningen tar Inger Fridolfsson upp hur en framgångsrik och forskningsbaserad läsinlärning kan se ut. Dessutom ges konkreta exempel på hur undervisningen kan se ut i praktiken.

Scroll to Top