En arbetsplats för alla – hur då?

Hur kan mindset och verktyg ge nya möjligheter och skapa förutsättningar för dig och dina elever att nå längre? Genom att nyttja möjligheterna att kombinera de traditionella arbetsmetoderna med moderna verktyg kan du på ett effektivt sätt skapa en varierande och spännande undervisning som även bidrar till en tillgänglig och inkluderande verksamhet – för alla. Vid denna föreläsning ges du konkreta tips och idéer på hur du kan utveckla din undervisning och dina arbetsmetoder, både ur ett elev- och lärarperspektiv. Vad är mest avgörande tror du, tillgången till verktygen eller din inställning till att använda dem? Innehållet i föreläsningen berör bland annat följande delar: Hur kan du som lärare tänka kring val av metoder och verktyg för att erbjuda en tillgänglig och inkluderande undervisning? Hur når du som lärare framgång genom mer smarta och effektiva arbetssätt?

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Martin Howe

Martin Howe

Martin Howe, mellanstadielärare med stort intresse och mycket god erfarenhet av att nyttja teknikens möjligheter för en mer tillgänglig och

Läs mer »
Scroll to Top