Elmemodellen – Den unika undervisnings- och inredningsmodellen för studiero och trivsel!

Hör Eva-Lena Brafield, grundare av den populära Elmemodellen och tidigare rektor på Elmeskolan, och Jennie Holmgren, ansvarig för Elmemodellen hos Lekolar, berätta om Elmemodellen – från idé till befintligt arbetssätt med fantastiskt resultat.
Den unika undervisnings- och inredningsmodellen skapades 2019 på Elmeskolan i Älmhult efter en tid med oro, kränkningar och hemmasittare för skolans elever i F-6.
Rektor Eva-Lena Brafield inspirerades av särskolans arbetsmetoder och tillsammans med medarbetarnas innovativa och radikala idéer, så kunde man se ett dramatiskt resultat efter bara något år. Skolan hade fått studiero och trivsel!
– Målet och den största vinsten med vår modell är den enskilde elevens personliga utveckling, mående och känsla av likvärdighet, säger Eva-Lena.
Modellen kännetecknas av att eleverna har sitt eget avskärmade “kontor” i klassrummen och modellens fokus ligger på inkludering och variation.
– En oväntad bonus är lärarnas situation. Hela 94% gav skolan det högsta betyget när det gällde trivsel. Plötsligt söker sig skickliga lärare hit, flertalet pendlar i flera timmar. Det känns helt fantastiskt, säger Eva-Lena.
Elmemodellen är en framgångsrik förändringsmodell av skolans traditionella lärmiljöer med fokus på inkludering och har fått stor spridning de senaste åren, där många skolor runt om i landet idag arbetar efter denna modell.

Scroll to Top