Elevernas digitala liv – känner du till det?

Nästan alla (99 procent) av 8-19-åringar använder internet och för dem är det en naturlig del av vardagen. Men hur ser deras digitala liv ut? Rapporten Svenskarna och internet 2021 visar att många vuxna upplever att de vet vad barnen gör på nätet, men barnen håller inte med. Under den här föreläsningen kommer Jannike Tillå från Internetstiftelsen att berätta hur statistiken för barnens internetanvändning egentligen ser ut. Boel Nygren kommer även att ge dig konkreta tips på hur du kan synliggöra digitaliseringen för eleverna och öka den digitala kompetensen i ditt klassrum.

Scroll to Top