Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen

Elever med utmanande beteende saknar ofta tillitsfulla relationer till vuxna i skolan, vilket krävs för att de ska lära sig och utvecklas. Skolpersonal behöver därför på ett empatiskt och professionellt sätt arbeta för att först möta eleven i trygghetszonen. Tillsammans kan man därefter med hjälp av intresse, värme och empati förflytta sig mot lärandezonen. Föreläsningen ger åhöraren ett tydligt koncept för hur den relationsbyggande processen kan gå till och ger konkreta exempel på metoder och förhållningssätt som ger förutsättningar för långsiktigt, hållbart lärande.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Anna Bromark

Anna Bromark

Anna Bromark är klasslärare på en f-6-skola och förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med

Läs mer »
Stefan Boström

Stefan Boström

Stefan Boström är legitimerad psykolog och har stor erfarenhet av elevhälsoarbete i allmänhet och i synnerhet arbete med elever i

Läs mer »
Scroll to Top