Digitalt meningsskapande i förskolan

I början av 2020 kom boken ”Digitalt meningsskapande i förskolan” ut. Men vad innebär egentligen meningsskapande i relation till digitala verktyg? Vad är digitalitetens punctum och hur kan leken hjälpa oss att förstå hur vi ska förhålla oss till det digitala? Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande – oavsett om det är en ipad eller en pensel.

Scroll to Top