Digitalitet och lärmiljöns oändliga möjligheter i undervisningen

Att skapa miljöer som möter alla barn på olika sätt, som skapar en förundran och som bidrar till möten – hur möjliggör vi detta? Och hur ska vi egentligen tänka? Att se miljön som den tredje pedagogen, som utmanar och som stärker är viktigt, och att inse att pedagogens roll faktiskt är avgörande. Genom digitalitet möjliggör vi en annan dimension, en upplevelse som inte varit möjlig annars och där det digitala blir en naturlig del i våra lärmiljöer – det ger ett mervärde och ett djup. Vem kan jag bli i den här miljön? Och vad gör miljön med mig?

Scroll to Top