#digitaliseringsvurmare och #flumpedagog, eller?!

#digitaliseringsvurmare och #flumpedagog är ord som använts för att beskriva Anders och hans arbete i förorterna Skogås och Sätra.

En lektion hos Anders tränar eleverna i ansvarstagande, kreativitet och problemlösande utan disciplin, straff eller andra repressalier. Häng med på en 45 minuters resa med ämnesövergripande arbete, planering långt ifrån färdiga mallar på en lärplattform och kreativt arbete med en iPad i handen.

Anders visar hur han på ett enkelt sätt väver in programmering i sin undervisning och hur han på ett tidsbesparande sätt ger sina elever formativ feedback/feed forward.

Scroll to Top