Digitalisering som bidrar till delaktighet i särskolan

För att skapa delaktighet i undervisningen kan olika typer av digitala verktyg vara till stor hjälp. Beroende på vilket verktyg man använder sig av kan man skapa tydlighet, motivation, aktivt deltagande som leder till inlärning inom olika områden. I grundsärskolan använder vi oss mycket att digitala verktyg för att alla elever ska ha möjlighet att visa och utveckla kunskaper inom olika ämnen men även för att utveckla sociala färdigheter och kommunikationsfärdigheter.
Presentationen kommer ge exempel på hur vi jobbar med den interaktiva tavlan, olika appar och tidshjälpmedel för att skapa motivation, tydlighet och delaktighet under skoldagen som i sin tur ger förutsättningar för inlärning både akademiskt och socialt.

Scroll to Top