Digitala verktyg på vägen mot differentierad undervisning

Att bygga lärandet kring elevens vardag och intressen är ju något som vi alla vill kunna göra som lärare, men hur ska man gå till väga för att lyckas? Jag kommer att berätta om hur jag använder digitala verktyg för att nå mina elever utifrån deras kunskapsnivå, ambition och intressen. Under föreläsningen kommer ni att få exempel på metoder för att använda digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap och hur dessa kan leda till ett ökat lärande hos eleven/individen.

I föreläsningen kommer Eva att beskriva hur man kan använda digitala verktyg för att:
• Göra lärmiljön tillgänglig för alla
• Skapa aktiviteter med flera olika vägar för att nå målet
• Skapa variation i uppgifter gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse
• Inkludera alla elever

Hon kommer att ge konkreta exempel från gymnasiets kurser inom Idrott- och Hälsa, Naturkunskap samt yrkeskurser inom Barn- och Fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Scroll to Top