Digitala verktyg – en rättighet för alla barn oavsett funktionsnedsättningar

Hur kan digitala verktyg bli tillgängliga för barn och elever med funktionsnedsättningar? Som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar Catrin inom ett av myndighetens resurscenter med fokus på dövblindhet. Hon brinner för att alla barn och elever ska få tillgång till digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Vid seminariet kommer du att få exempel på hur digitala verktyg kan vara så mycket mer än datorer och surfplattor, och hur digitala verktyg kan användas som ett komplement i barn och elevers kommunikations- och kunskapsutveckling.

Scroll to Top