Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta? 

Hur fungerar Skolverkets nya provtjänst? Vilka förberedelser måste göras inför att nationella proven blir digitala och vem gör egentligen vad? Under det här passet svarar vi på de vanligaste frågorna om digitala nationella prov. Vi tar bland annat upp vilka förändringar som väntar, tillgänglighet och bedömning i provtjänsten samt vilket stödmaterial du kan få från oss.

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med att ta fram stödmaterial för införandet av digitala nationella prov.

Läs mer »

Lovisa Gardell

Lovisa Gardell är undervisningsråd på Skolverket och ansvarar för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk årskurs 6 och

Läs mer »

Peter Sandberg

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med att ta fram stödmaterial för införandet av digitala nationella prov samt

Läs mer »
Scroll to Top