Digitala nationella prov – vad behöver lärare och rektorer veta? 

Att eleven får bästa möjliga förutsättningar att visa sina kunskaper är av största vikt vid alla bedömningssituationer. När de nationella proven och bedömningsstöden blir digitala är det viktigt att veta vad som krävs för att säkerställa att alla elever får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven. Föreläsning med möjlighet att ställa frågor. Av Skolverket.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top