Digital läsning – ett hot eller en möjlighet? 

Lär dig prata om läsning med dina elever, utifrån deras vardag. Julia Pennlert har studerat barn och ungas läsvanor i flera år och noga följt den mediemiljö de omges av. Var med och lär dig om hur du kan förstå samtidens läsare och vad den digitala läsningen kan göra för samtalet om läsning tillsammans med dina elever.  

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Julia Pennlert

Julia Pennlert

Julia Pennlert, universitetslektor med inriktning läsning och läsfrämjande. Julia har disputerat inom litteraturvetenskap och hennes forskning rör bland annat frågor

Läs mer »
Scroll to Top