Digital kompetens som en integrerad del av undervisningen

Programmering och förståelse för hur digitala verktyg kan användas är en central del av digital kompetens. Christer Sjöberg, matematiklärare i Nacka, och Åsa Colliander, geografilärare, berättar hur som en integrerad del av ämnesundervisningen utvecklar elevers digitala kompetens. Christer använder programmering som ett naturligt inslag när eleverna tränar multiplikation och problemlösning. Åsa talar om hur hon arbetar med GIS som en självklar del av SO-ämnen och hur det utvecklar elevers digitala kompetens.

Scroll to Top