Digital bokstavskartläggning med direkt åtgärd för en god läsutveckling 

Du träffar säkerligen elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet och de kommer inte riktigt igång med sin läsning. Med iMALs digitala bokstavkartläggning får du full insikt i elevernas bokstavskunskap och programmet skapar automatiskt helt individanpassade läs- och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. iMAL arbetar med strukturerad fonem- och grafemkoppling och bokstäverna lärs in multisensoriskt. Läs- och skrivuppgifterna utförs på lärplatta och på utskrivna arbetsblad.

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Scroll to Top