Det livslånga lärandet börjar i mötet med dig och mig

De viktigaste förutsättningarna för ett livslångt lärande grundar sig i barnens möte med oss vuxna. Vårt ansvar är att skapa ett klimat där barnen upplever sig lyssnade på och sedda för dem de är. Med ett fokus på barnens välmående bidrar det i förlängningen till sund självkänsla och en positiv självbild. Föreläsningen lyfter fram hur vi genom tillitsfulla relationer, goda möjligheter till delaktighet och inflytande och möjligheten att känna sig betydelsefull för den man är, ger förutsättningar för varje barn att lyckas. Vi har ett stort ledarskapsansvar, vårt förhållningssätt och kompetens att möta varje barn blir avgörande för vilka förutsättningar barnen får till ett livslångt lärande!

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top