Det lilla barnets väg in i det livslånga läsandet

Föreläsningen handlar om vikten av att tidigt visa vägen in i boken där bilden och texten väntar på att presentera sig och uppenbara sig för det lilla barnet. Vägen till boken går genom den vuxne, som visar nyfikenhet både på boken och hur boken på olika sätt väcker barnets intresse.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling är flerfalt prisbelönad för sitt läsfrämjande arbete, Svenska Akademien svensklärarpris, Eldsjälspriset från Svenska barnboksakademien, Ingvar Lundbergs pris, demokratipris

Läs mer »
Scroll to Top