Det förstörda klassrummet

Vad händer när klassrummet inte fungerar? När ramarna ändras eller ibland försvinner hel? Vem är jag som lärare när eleverna ändras konstant för att deras världar förändras konstant? Hur gör man som lärare när ens klassrum förstörs? Genom att bryta ner klassrummet och använda vetenskapen om hjärna, beteende och ledarskap har Monica lyckats forma om sin undervisning för att hjälpa eleverna nå sina mål och äga sitt lärande. I det förstörda klassrummet är emotionella intelligensen i centrum. Det finns klara ramar där eleverna kan våga göra fel, göra om och göra rätt. Alla elever får lära sig om verktygen de kan använda och det digitala möter det analoga på ett ”sömnlös” sätt. Efter föreläsningen kan du förvänta dig få konkreta tips och beprövad erfarenhet om olika aspekter som bidragit till positiva inlärnings upplevelser.

Scroll to Top