Det digitala klassrummets möjligheter

Många tycker att det kan vara svårt att orientera sig i det myller av digitala verktyg som finns tillgängliga. Genom att identifiera några nyckelanvändningsområden för digitala verktyg i undervisningen kommer Bojans föreläsning att ge handfasta tips och åskådliggöra potentiella pedagogiska vinster med dessa. Han kommer vidare att visa på hur digitala hjälpmedel med fördel kan varieras med analoga medel och skapa en lustfylld undervisningssituation.

Scroll to Top