Det digiloga klassrummet

Vad innebär det att arbeta digilogt? Här ges en kort bakgrund till förhållningssättet samt flera konkreta tips på hur det digiloga arbetssättet sker i undervisningen. Förhållningssättet har sin grund i UDL, universell design för lärande, och handlar bla om att skapa en redan från början anpassad undervisning för att alla elever ska känna sig delaktiga och inkluderade.

Scroll to Top