Den röda tråden i förskolan

Hur skapar vi en röd tråd genom hela förskolan? Frågan handlar om likvärdighet, sammanhang och progression. För att få en röd tråd i arbetet behöver alla pedagoger ha en gemensam idé om hur de ska arbeta och vad undervisningen ska innehålla för barnen i olika åldrar. Även det enskilda barnet behöver få en röd tråd i sitt eget lärande, varje dag. Den röda tråden handlar om att skapa sammanhang för alla barn och pedagoger i förskolan, på olika nivåer.

Scroll to Top