Bra verksamhet har inget med tur och tillfällighet att göra

Med utgångspunkt i att det svåra inte behöver vara komplext ger Anders perspektiv på och konkret stöd i utmaningen att gå ifrån det sagda till det gjorda. Den gemensamma utmaningen är uppenbar: En ny tid kräver nya lösningar! I tider av krympande elevpeng och såväl lärar- som rektorsbrist blir det personliga ledarskapet helt avgörande. Som Anders själv konstaterar: Tidigare var begreppet skolutveckling förknippat med en extra kostnad. Nu ska det innebära en effektivisering. Vi får inte hamna i att bittert betrakta hur det brukade vara – Vi måste bli skapare av vår egen skolframtid.

Scroll to Top