Besök Uppsala kommun dag 2

Kom och snacka med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun i monter B:19, träffa vår förskolechef, grundskolechef och biträdande utbildningsdirektör på förmiddagen. Missa inte våra spännande tävlingar under kvällen!

19/4

 • 9.00-10.00, Uppsala kommun
  Att leda förskola och skola i Uppsala kommun.
  Jan Aili, chef kommunal förskola. Erik Ojala, chef kommunal grundskola
 • 10.00-11.00, Uppsala kommun
  Uppsala kommuns digitala färdplan.
  Daniel Eskilsson, biträdande utbildningsdirektör
 • 11.00-12.00, Uppsala kommun
  Rektorspodden – Livslångt lärande från teori till praktik.
  Ulrika Mattsson, rektor Palmbladsskolan. Stina Hultén, verksamhetsområdeschef kommunal förskola
 • 12.00-13.00, Uppsala kommun
  Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen.
  Anna Bromark, förstelärare Pluggparadiset. Stefan Boström, psykolog barn- och elevhälsan
 • 13.00-14.00, Uppsala kommun
  Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala.
  Redaktörer Pedagog Uppsala: Anna Sjölin, Jacob Hansson
 • 14.00-15.15, Uppsala kommun
  Leken – barnens främsta språk.
  Karin Ponterius, förskollärare Sopranens förskola. Anders Östman, förskollärare Sopranens förskola
 • 15.15-16.15, Uppsala kommun
  En karta för arbete med taluppfattning i förskola.
  Elisabeth Heimer, förskollärare Tiunda förskola. Petra Broberg, förskollärare Tiunda förskola
 • 16.15-17.30, Uppsala kommun
  Träffa några av Uppsala kommuns försteförskollärare.
  Jenny Sundqvist, Rose-Marie Umenius
 • 17.30-20.00, Uppsala kommun
  Verksamhetsutveckling i Uppsala kommuns förskolor och grundskolor.
  Linda Wallberg, verksamhetsutvecklare grundskola. Marie Lein, verksamhetsutvecklare förskola
Scroll to Top