Barnkonventionen i förskolans vardag

Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att skyddas från övergrepp och diskriminering. När barnkonventionen nu blivit svensk lag aktualiseras detta. Fanny Davidsson visar med konkreta metoder och tydliga modeller hur barnkonventionen kan bli ett levande dokument i förskolan. På ett enkelt och tydligt sätt ger hon sina perspektiv på barnkonventionen; lekfullhet, normkreativitet, interaktion och delaktighet är ledorden.

Scroll to Top