Att vara rektor i Knutby

”Management by walking around” – så har Sofies ledarskap beskrivits. Hon kommer att dela med sig av de lärdomar hon gjort så hon byggde upp en skola med ett tydligt fundament, med plats för alla och där personalomsättningen nu är liten. Sofie kommer också att berätta om de byggstenar som legat till grund för hennes arbete, varför samtal och relationer är kittet för skolledarens uppdrag och varför en liten landsortsskola idag ligger i framkant vad det gäller skolutveckling.

Scroll to Top