Att skickliggöra varandra

Anders Lundin är idrottsledaren som föreläser inspirerande om förbättringsarbete, värderingar och företagskultur. Han har även stor erfarenhet av att facilitera förändringsprocesser och värdegrundsarbeten i näringslivet. Som utbildad SO-lärare har han dessutom den pedagogiska förmågan att lära ut på lättförståeligt vis.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa hållbar utveckling med stöd av vetenskapligt säkerställda tillvägagångssätt.

Föreläsningen kommer att präglas av hur viktiga vi är för varandras välmående och prestation.

Hur vi kan hantera den komplexa omvärlden genom tillit, samarbete och reflektion,
genom att “samtala om samtalet”. Att alla samtal och reflektioner blir ”om verkligheten” istället för om massa “hittepå”. Att det blir viktigt på riktigt.

Hur vi kan skapa en modig, öppen och feedbacksvillig kultur. Att vi skiljer på hur vi sorterar bort eller begränsar onödiga misstag till skillnad mot hur vi främjar helt nödvändiga tabbar, för att skapa innovation och utveckling.

Att allt vi gör och allt vi inte gör spelar roll.

Att vi blir bättre på det vi tränar på.
Att det vi faktiskt gör varje dag är det vi tränar på. (Inte det vi säger att vi gör)
-Vad tränar du på?

Att vi är viktiga för varandra.

Scroll to Top