Att skapa en hållbar arbetsmiljö för både lärare och elever

Elevernas hälsa och lärande påverkas till stor del av hur lärarna har det på jobbet. Vad kan psykologin lära oss om ett framgångsrikt ledarskap i skolan? Hur kan ni som skolledare genom ert ledarskap bidra till en positiv arbetsmiljö och skapa förutsättningar för både välbefinnande och ett hållbart lärande?

I sin föreläsning omvandlar Felicia aktuell ledarskapsforskning och organisationspsykologi till praktiska strategier och verktyg för ett framgångsrikt ledarskap inom skola.

Scroll to Top