Att överbrygga språkbarriären med digitala resurser

Hur kan de digitala resurserna vara en tillgång för eleverna i deras kunskapsutveckling och i deras jakt på målspråket svenska? Vilka möjligheter finns det ur ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv?

Med koppling till deras erfarenheter inom undervisning av flerspråkiga elever kommer Linnéa och Mundhir som båda är legitimerade lärare att lyfta upp hur digitala resurser bidrar med elevernas inkludering, språkutveckling och lärande.

Scroll to Top