Att leda lärarledd skolutveckling

Genom en medveten organisation och ett tydligt ledarskap kan lärare få utrymme att bedriva systematisk undervisningsutveckling. En vetenskaplig och kollegial arbetsmodell skapar ett gemensamt intresse för elevernas lärande och undervisningens resultat. Föreläsningen ger viktiga nycklar för att förverkliga en skolutveckling där lärarna med hjälp av ett ämnesdidaktiskt utforskande arbete ställer undervisningen i centrum. I arbetet har digitaliseringen varit central och undervisningen om programmering satts under lupp.

Scroll to Top