Att inte vara som alla andra, om elever som inte passar in

Om hur elever som inte passar in i normen upplever sin tillvaro och om hur vi som personal kan förhålla oss till detta.
Vi kommer att titta på olika perspektiv på att se funktionsnedsättningar och hur vi kan ändra vårt förhållningssätt till detta.
Föreläsningen tittar mycket på elevers upplevelser och hur de har pratat om sin situation, samt hur en kan arbeta med detta i skolan.

Scroll to Top