Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande för mer än bara skolan – en variant av the fake news game.

Hur kan vi få eleverna att bli mer källkritiska? I denna föreläsning presenterar Anette, Andreas och Stinaa ett arbetssätt där eleverna själva får producera vinklade nyheter utifrån olika tilldelade roller i syfte att därmed bli mer uppmärksamma och reflekterande kring källkritiska frågor i sitt vardagsliv.

Scroll to Top