Arbeta digitalt med skolfrånvarande elever

Vad är viktigt att tänka på när man chattar med hemmasittande elever? Hur stöttar man dem tillbaka till skolan igen? Vad är det vi behöver kartlägga? Marit går igenom konkreta tips och tankar hur man kan arbeta online. Var det är enklast för eleverna att kommunicera och hur, vilket förhållningssätt det är viktigt att ha och hur kan man närma sig skolarbete med en elev som mår dåligt.