Är det verkligen så här vi vill leva?

Många barn och ungas liv och skolgång påverkas idag av psykisk ohälsa, egen eller andras. Stressrelaterade diagnoser är en den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Hur påverkar det våra barn och unga och hur kan vi som vuxna hantera det?

En föreläsning om psykisk ohälsa, stress och samhället. Om vikten av ett fungerande förhållningssätt i arbetet med ungas hälsa och av närstående perspektivet, att inte glömma de som står bredvid.

Scroll to Top