Agenda 2030 för barns bästa – systematiskt trygghetsarbete i skolan.

Sveriges största utmaningar i förhållande till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 handlar om ojämlikhet, våld och kränkningar. Allt fler unga utsätts för mobbning. Psykosomatiska besvär och självmord ökar bland unga. Vart fjärde barn har utsatts för fysisk misshandel hemma. Sexuellt våld och trakasserier är särskilt högt bland flickor. Ingen verksamhet är en ö och vi behöver börja agera kraftfullt från fler aktörers håll för att påverka situationen. I det här passet för vi en dialog om hur vi tillsammans kan arbeta systematiskt med trygghet för barn bästa, oavsett verksamhet.

Scroll to Top