35 miljarder visningar?!

Vilka frågor blir viktiga när primärkällor om religiös praktik finns på Insta och TikTok? Katarina kommer att resonera om var och hur religion synligörs på webben och hur Robert Jacksons begreppskonstruktion “tro, tillhöra, göra” kan ge verktyg i undervisningen för att fördjupa och utveckla resonemang om det vi ser och hör.

Scroll to Top