Vi ses på SETT!

SETT 26-28 april blev riktigt lyckat och uppskattat av såväl besökare som utställare och talare. På plats kunde man träffa över 150 utställare och lyssna till fler än 140 talare. Mässgolvet var åter fyllt med ett efterlängtat sorl och alla skratt som delades i hallen vittnar om det. 

Den ledande mötesplatsen
inom innovativt och livslångt lärande

Tack för SETT 2023! Vi ses igen den 16-18 april 2024 på Kistamässan

På SETT lyfter vi kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärandet. Ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt ställer krav på ständig anpassning och innebär nya möjligheter för både skolledare, lärare och elever. Om vi redan i förskola och skola lägger grunden för en positiv syn på lärande och stärker individens förmåga att lära om och lära nytt ges möjligheter att möta det behov som redan nu är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hur skapar vi en lust till lärande i barngrupp och klassrum? Hur bygger vi och leder en lärande organisation? Och vilka förutsättningar och verktyg krävs för att det ska fungera i praktiken?

Kommande SETT äger rum 16-18 april 2024

Ett stort tack till dig som deltog på SETT 2023, som gick av stapeln 18-20 april. En stor nyhet i år var att biljetten var flexibel, vilket innebar att den gällde alla dagar och man kunde komma och gå som man ville. Priset för biljetten motsvarade kostnaden för endagsbiljett 2022.

Kvällsmingel den 19 april,  på temat digitalisering
Ännu en nyhet som SETT 2023 bjöd på var kvällsminglet, där man fick en unik chans att möta experter inom flera områden av skolans digitalisering. Många besökare tog möjligheten i akt att delta och att bredda sitt perspektiv på de existerande möjligheterna. 

Kvällsöppet på SETT!

För att möjliggöra för fler att besöka SETT, så införde vi nyheten Kvällsöppet, där vi den 19 april förlängde öppettiderna till 20.00. Kvällens tema var “Läslust” där alla välkomnades att ta del av samtalet kring det moderna läsandet! 

Under kvällen bjöd vi in till engagerande föreläsningar och paneler. Högaktuella skådespelaren Olof Wretling gästade oss under kvällen och berättade bland annat om hur han gjorde hoppande bokstäver till en möjlighet! Kvällen bjöd även på mingel samt en rad spännande seminarier och aktiviteter i utställningen.

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har beslutat om flera ändringar i skollagen i syfte att stärka elevhälsa och utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar gälla från juni 2023 där bland annat särskolan byter namn. För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

SPSM logo
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top