13 oktober - 14:00

Hur använder jag utrustning och läromedel i digital undervisning?

Vi tar upp frågeställningar som:

  • Vad händer med elever som inte har tillgång till rätt utrustning? Dator som laggar, svagt fiber etc?
  •  Är det några läromedel som fungerar bättre än andra? Har personalen haft tillgång till rätt utrustning?
  • Har undervisning gjorts från skolan eller hemifrån?
  • Vilka nya krav önskar ni på leverantörer av skolmaterial utifrån vårens erfarenheter?
Katarina Eriksson

Katarina Eriksson Verksamhetsutvecklare/projektledare IT i Luleå Kommun med 22 års erfarenhet som lärare i grundskolan. Författare till boken “Digitala möjligheter i en lärmiljö för alla” via Libers förlag 2020. Drivs av att utveckla och att utvecklas!  

Linda Svanberg bildlärare på Järfälla gymnasiums Spetsinriktning Grafisk formgivning och illustration. Med färg under naglarna har hon som förstelärare fått fokusera på digitaliseringen i skolan.

Linda Svanberg
Roger Terner
Roger Terner

Roger Terner So-lärare på Kista grundskola sedan 1996. Har en 1:e-lärartjänst men även med inriktning mot IT. Har sedan vi började jobba med iPads varit inblandad i arbetet med att utveckla våra tankar om hur vi kan använda iPads och teknik i undervisning för att hjälpa eleverna att utvecklas kunskapsmässigt. Kista grundskola är sedan ca 10 år 1/1 utrustad med iPads, idag hela vägen från f-9.

Moderator – Kristina Alexandersson Ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar En av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. 

Kristina Alexandersson

Roger™ SoundField i alla klassrum på Isabergskolan i Hestra.

"Det är som att ha en extra lärare i klassrummet"

Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger™ SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. ”Det är mycket lugnare i klassrummet, det finns en större arbetsro och oavsett var eleverna sitter så hör de alltid vad jag säger”, berättar en av lärarna på skolan.

Startade som ett test
Allting startade med att en hörselpedagog fick möjlighet att köpa in och testa systemet på ett fåtal av kommunens skolor. Lärarna visade sig vara mycket positiva och tyckte att systemet förbättrade både deras och elevernas arbetsklimat på ett tydligt sätt.

Nu har Gislaveds kommun installerat systemet i nästan alla klassrum på kommunens skolor. För Jan Pettersson, som är teamchef för Barn- och utbildning på Gislaveds kommun, rådde det aldrig någon tvekan. ”Det var inget svårt beslut, det kändes så självklart att vi skulle göra den satsningen för att skapa ett bättre arbetsklimat för elever och lärare i vår kommun”, säger han.

Nu hör alla vad läraren säger
Neo, Evelina och Moa som går i 5:e klass på Isabergskolan märker stor skillnad på före och efter systemet. ”Innan vi hade mikrofonerna och högtalarna, så var lärarna tvungna att prata väldigt högt. Det behöver de inte längre”, säger Moa.

De andra nickar och håller med. Evelina tillägger att ”nu hör alla mycket bättre.  Även om man sitter längst bak i klassrummet och någon småpratar lite så hör man ändå vad läraren säger utan att anstränga sig”.

I en soffa utanför ett av klassrummen har Kajsa, Tilde och Moa krupit upp. Alla tre går i andra klass. ”Det är jättebra att ha högtalarna i klassrummet för när vi gick i första klass så hade vi inte det och då hörde inte alla lika bra. Många sa ”vad sa du?” till vår lärare och då fick hon säga allt en gång till”, berättar Moa.

Positivt för både undervisning och inlärning
Yvonn Asp som är rektor på Isabergskolan menar att många skolor har miljöer som inte ger utrymme för studiero. Där kan ett ljudutjämningssystem exempelvis kompensera för dålig akustik och skapa ett mer behagligt klimat i klassrummet. Något som kan påverka studieresultaten positivt. 

Läraren Ann Bohlin Andersson berättar att hon under ett år undervisade utan ett ljudutjämningssystem och att hon verkligen saknade det under den perioden.

”Jag upplever att undervisningen förändras med systemet i klassrummen. Det utvecklar elevernas möjligheter att följa med under lektionstid och det ökar deras koncentrationstid. Allt sammantaget gör det lättare för mig i mitt arbete. Jag vill absolut ha ett ljudsystem när jag undervisar”, understryker hon.

Förutom att klimatet i klassrummet har förbättrats och studieron har ökat så har också pedagogens situation blivit bättre. Det är något som läraren Annie Lind kan bekräfta.

”Jag upplever att min arbetsmiljö har påverkats markant av ljudsystemet. Jag känner mig inte alls lika trött i rösten som jag gjorde tidigare. Nu behöver jag inte höja rösten utan alla hör tydligt vad jag säger”.

Yvonn Asp

Vinn rådgivning

Ta chansen att vinna en rådgivning av AVS hur man ska tänka när AVutrustning i klassrummen behöver förnyas. Tips på hur bytet görs effektivt och ekonomiskt. 

Scroll to Top