1 december - 15:30

Vilka var vårens största utmaningar? 

Hur använder vi erfarenheterna från våren för att lösa ta oss an dessa utmaningar?

 • Hur upplevde elever arbetet på distans? Vilka var utmaningarna? Hur löste eleverna dessa? Vilket stöd fick de av tekniken? Av varandra, av lärare, av övrig personal?
 • Var utrustning och läromedel en utmaning för lärare, för elever? Om ja, hur? Och hur ska man lösa det? Vad ska man tänka på i framtiden?
 • Var samarbetet med övrig personal en utmaning? Om ja, hur och hur löser/löste man det?
 • Var dialogen med föräldrar/elever en utmaning? Om ja vilka är erfarenheterna, vad krävs för att lösa detta?

Ungefärliga tider: 

 • 15:30 Gymnasieelever
 • 15:45 Gymnasiellärare
 • 16:00 Grundskolelärare
 • 16:15 Kahoot
Emelie_Hahn
Emelie Hahn

Emelie Hahn Förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Leg. lärare i tyska/So-ämnena, Gränbyskolan, Uppsala kommun. eTwinningambassadör för Sverige. Expert i Demokratibygget och tillsammans med Charlotta Granath författare till den kommande boken “Världen i klassrummet” för Sanoma Utbildning. Vinnare lärarpriset Guldäpplet 2020

Anurag Choudhary har arbetat med entreprenörskap, innovation och utbildning i över tio år. I sin nuvarande roll som Technology Integration Specialist på Stockholm International School, arbetar han som digitaliseringsansvarig inom den pedagogiska delen av skolverksamheten med inriktning mot digitalt lärande och kompetensutveckling.

Anurag Choudhary
Maria Leijonhielm
Maria Leijonhielm

Maria Leijonhielm, Legitimerad lärare i företagsekonomi, juridik och samhällskunskap vid Nacka gymnasium. Erfarenhet av att snabbt ställa om till, och undervisa, på distans vårterminen 2020.

Casper Pratt 2:a året Naturvetenskapligt program Järfälla gymnasium. Erfarenhet av distansundervisning våren 2020 och dyslexi. 

Casper Pratt
Viktor Rehnberg

Viktor Rehnberg 2:a året Naturvetenskapligt program Järfälla gymnasium. Erfarenhet av distansundervisning våren 2020 och NPF diagnos.

Nathalie Sundesten Landin Förstelärare i matematik. Leg. lärare i matematik, engelska, SVA, svenska, SO för låg- och mellanstadiet. Arbetar i mellanstadiet på Tegelhagens skola, Sollentuna. Driver utvecklingsprojekt på skolan som fått spridning till fler ställen i landet: Räkna med mig – elever som lärresurs. Har under höstterminen fått starta spetsmatematik för åk 7 på försök. Ingick under våren i kommunens planering av eventuell distansundervisning.

Nathalie Sundesten Landin
Kristina Alexanderson

Moderator Kristina Alexanderson Ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar En av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. 

Sammankopplade skolsystem sparar tid för hela verksamheten!

Ett sätt att frigöra tid för skolverksamheten är att ta bort tidsödande manuell hantering av data i olika skoltjänster. Eventful har hjälpt många kommuner och fristående skolor genom att integrera verksamhetens skolsystem med automatiserade synkroniseringar. Synken kallar vi Eventful SkolSynk – ESS.

Håbo är en av många kommuner vi samarbetat med länge, så här säger Verksamhetsutvecklare Mari Palm om ESS:
Det har underlättat enormt att allt är uppbyggt och synkat sedan många år tillbaka. Pedagoger, rektorer och elever är väl förtrogen med den digitala miljön. Vi behöver dock bredda kunskapen i varje klassrum så att all pedagoger vet hur de kan arbeta med Office365 för att utveckla undervisningen. Vi har börjat den resan nu.

Eventful får vara med på även den resan. Under några tillfällen per termin har Eventful varit med på IKT-pedagogernas regelbundna avstämningar och agerat bollplank kring best practice i de pedagogiska frågorna.

Håbo är en liten kommun som inte ägde kompetensen eller personalen till att arbeta med synken. Eventful erbjöd redan tidigt Skolsynk där pedagogerna fick vara delaktig i hur det skulle byggas upp för att få en bra digital infrastruktur i Office365. Eventful kan skola då några är utbildade lärare och har arbetat i skolan. – Mari Palm

Vad är Eventful SkolSynk?

Eventful SkolSynk kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync, Google Cloud Directory Sync, Skolfederationen samt ett flertal andra skoltjänster på marknaden. ESS synkroniserar användare, grupper och skolor till integrerade tjänster. Synkroniseringen sker kontinuerligt och per automatik vid en viss tidpunkt. Synkroniseringen sker med olika standarder såsom SS12000 och IMS OneRoster.

 

Skövde kommun har också infört ESS, Anna-Carin Gustafsson, Digitaliseringsstrateg inom sektor barn och utbildning, Skövde kommun förklarar varför de började titta på den här typen av tjänst:
Vi har diskuterat och planerat för den här tjänsten i flera år. Vi såg nackdelarna med klassteams som skapades av nytänkande lärare själva ute på skolorna, när dessa sedan flyttade på sig och började jobba på andra skolor och vi inte längre kunde komma åt teamen. Tekniska förutsättningar i vår IT-miljö har dock gjort att möjligheterna att få funktionen på plats har dröjt, (två tenants i Skövde kommun t om nov 2019). Innan årsskiftet började vi förbereda för SkolSynk och när pandemin kom och distansundervisning beslöt kunde vi i stort sett bara trycka på beställar-knappen hos Eventful och två dagar senare var de allra flesta teamen igång. Lite skruvande och en vecka senare var allting klart.

 

Varför Eventful SkolSynk?

Ett stort värde av att implementera Eventful SkolSynk är att elevregistret agerar synknav i hela systemuppsättningen vilket medför att informationen flödar från ett källsystem till alla andra mottagande skolsystem. ESS ökar datakvaliteten p.g.a. få databaser samt minskad manuell hantering av data vilket i sin tur resulterar i effektivare förvaltning av organisationens integrationer. Dessutom slipper lärare att manuellt skapa, populera och underhålla Microsoft Teams for Education och Google Classroom. Ett extra mervärde för verksamheten är att även Single Sign-On enkelt kan erbjudas. Läs mer här.

 

Film om Eventful SkolSynk, (ca 2 min): Eventful SkolSynk med OneRoster

Varför synkade Classrooms & Teams?

 • Likvärdig digital miljö för alla elever oavsett lärare och skola
 • Gemensam namnstandard
 • Tydlig digital skolstruktur i Classrooms & Teams
 • Möjligt 1:1-förhållande till LMS
 • Färdig uppsättning av flikar i Teams
 • Integrationer till andra system
 • Behörigheter sätts per automatik
 • Lärarna sparar tid

Varför Eventful och vad skulle du ge för råd till andra som ska göra samma resa som er?

Anna-Carin, Digitaliseringsstrateg inom sektor barn och utbildning, Skövde kommun:
Vi har samarbetat med Eventful tidigare och har goda erfarenheter av deras kompetens och leveransförmåga. En trygg samarbetspartner att hålla i handen i krångliga frågor, helt enkelt. Ha ordning i era elevregister – att det fungerade så bra som det gjorde att komma igång beror på att vi har administratörer på skolorna som vet vilken roll ett elevregister har i en skolorganisation.

Mari Palm, Verksamhetsutvecklare skolans digitalisering, Håbo kommun:
Att ha alla skolor, klasser synkade är viktigt, då en elev slutar så slår det igenom i Office365, samma sak när personal byts. Vi spar tid och ingen glöms bort, det blir säkrare. Supporten på Eventful är snabb och tydlig, här får man alltid hjälp. 

Maria Johansson, Administrativ chef, Enköpings kommun:

På grund av deras långa erfarenhet att jobba med digitala molnlösningar för skolverksamhet. Sätt upp en tydlig grundstruktur för hur ni önskar arbeta på er skola. Underlätta administreringen av detta med hjälp av synkar. Utbilda personalen löpande.

Fakta om Eventful

Eventful är ett tjänsteföretag med fokus på integrationer, support och utbildning på främst Googles och Microsofts skoltjänster. Vi har gedigen specialistkunskap på G Suite & Microsoft 365 för skolverksamhet – Eventful skapar flest Microsoft Klassteams i världen! Vi har 20 medarbetare med bakgrund som skolledare, lärare eller utvecklare vilket gör företaget till experter på molntjänster för Sveriges skolverksamhet. Idag har Eventful avtal med över 100 olika organisationer där vi hjälper dem med systempusslet. Huvudkontoret ligger i Enköping men vi finns även i Göteborg, Karlskrona och Värnamo. Eventful grundades 2013 av Andreas Eng.

Scroll to Top