Fokus Förskola & Hoppetossa

About us

Fokus Förskola – Ett digitalt verktyg för pedagoger i förskolan som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser ingår exempelvis i hållbar utveckling, och vilka aktiviteter kan stimulera dem? Låt oss dela kunskap och hjälpa varandra!

Hoppetossa – Driver sex förskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld. Vi har en pedagogisk profil bestående av matematik, kultur och utomhuspedagogik som genomsyrar alla Hoppetossa-förskolor. Alla våra förskolor arbetar självständigt med egen ledning, och vi stöttar och utmanar varandra för att utveckla våra verksamheter exempelvis genom internprojekt om digital kompetens.

Selected product

Products

News

Jobb offers

Contact us

Scroll to Top